Osnovana Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO

24.08.2015. – Radi daljnjeg poticanja intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u lokalnoj zajednici osnovana je Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO (skraćeni naziv je Udruga INPROMO) koja nastavlja dosadašnji rad Centra za inkluziju i podršku u zajednici u Labinu. Za predsjednicu udruge izabrana je Marinela Banažić. Udruga djeluje u Labinu, Istarska 1 na 1. katu zgrade “RIŠ-a”.

Pravo na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, pa tako i temeljnih prava svake osobe s invaliditetom. Unutar skupine osoba s invaliditetom, posebno diskriminiranu skupinu čine osobe s intelektualnim teškoćama koje za uključivanje na tržište rada traže zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na području: informiranja, obrazovanja, podrške u procesu aktivnog traženja posla, podrške na radu, socijalnog uključivanja kao i uključivanje svih bitnih subjekata za stvaranje održive mreže podrške njihovom zapošljavanju u lokalnoj zajednici.

Jedna od glavnih zapreka u zapošljavanju osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama su predrasude poslodavaca koje povezuju invaliditet sa smanjenom produktivnošću ili potpunom nemogućnošću za rad ili dugotrajnim izbivanjem s posla.

Drugi temeljni problem zapošljavanja osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama jest neadekvatno obrazovanje i kvalifikacije koje značajno smanjuju pa čak i onemogućuju ikakvu konkurentnost na tržištu rada te su uzrok nedostatku radnog iskustva, dugotrajnoj nezaposlenosti te u konačnici odustajanju od aktivnog traženja posla.

Ipak, osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama ne mogu same promijeniti svoj položaj bez dodatnog vanjskog poticanja i ulaganja u olakšavanje njihovog pristupa tržištu rada i sprečavanju socijalne isključenosti.

Bitno je istaknuti činjenicu da su osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama spremne i sposobne raditi, odnosno obavljati određene zadatke u redovnoj radnoj sredini. Osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama, čije su radne sposobnosti mogu biti znatno niže od prosjeka, mogu i moraju biti sudionici društva.

Razumijevajući probleme u radnom uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama na području Istarske županije od 2010. godine radimo na jačanju intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Od 2010. do 2011. godine provodili smo projekt IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada. Nakon toga, a do 2015. godine, u okviru Centra za inkluziju i podršku u zajednici djelovala je Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Labinu. Od 2016. aktivno djeluje Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO sa sjedištem u Labinu., a od 2020. udruga djeluje pod novim nazivom Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO.

Na vrh
Skip to content