O nama

Početak…

Od 2010. do 2011. godine provodili smo projekt IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada, a nakon toga do 2015. godine, u okviru Centra za inkluziju i podršku u zajednici djelovala je Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Labinu.

Osnivanje…

Radi daljnjeg poticanja socijalnog i radnog intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu 24.08.2015. osnovan je Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO (skraćeni naziv je Centar INPROMO), a za predsjednicu je izabrana Marinela Banažić. Od 2024. predsjednik Centra je Daniel Zahtila.

Naši ciljevi…

  • poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  • razvoj i pružanje inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom
  • promicanje empatije i jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom
  • razvoj inovativnih modela razvoja zajednice te
  • poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici.

A zašto?

Pravo na rad i zapošljavanje jedno je od temeljnih ljudskih prava, pa tako i temeljnih prava svake osobe s invaliditetom. Unutar skupine osoba s invaliditetom, posebno diskriminiranu skupinu čine osobe s intelektualnim teškoćama koje za uključivanje na tržište rada traže zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba na području: informiranja, obrazovanja, podrške u procesu aktivnog traženja posla, podrške na radu, socijalnog uključivanja kao i uključivanje svih bitnih subjekata za stvaranje održive mreže podrške njihovom zapošljavanju u lokalnoj zajednici.

Jedna od glavnih zapreka u zapošljavanju osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama su predrasude poslodavaca koje povezuju invaliditet sa smanjenom produktivnošću ili potpunom nemogućnošću za rad ili dugotrajnim izbivanjem s posla.

Drugi temeljni problem zapošljavanja osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama jest neadekvatno obrazovanje i kvalifikacije koje značajno smanjuju pa čak i onemogućuju ikakvu konkurentnost na tržištu rada te su uzrok nedostatku radnog iskustva, dugotrajnoj nezaposlenosti te u konačnici odustajanju od aktivnog traženja posla.

Ipak, osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama ne mogu same promijeniti svoj položaj bez dodatnog vanjskog poticanja i ulaganja u olakšavanje njihovoga pristupa tržištu rada i sprečavanju socijalne isključenosti.

Bitno je istaknuti činjenicu da su osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama spremne i sposobne raditi, odnosno obavljati određene zadatke u redovnoj radnoj sredini. Osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama, čije su sposobnosti znatno niže od prosjekta, mogu i moraju biti sudionici društva.

Razumijevajući probleme u radnom uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama na području Istarske županije od 2010. godine radimo na jačanju intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Razvili smo mrežu podrške…

Mreža za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom – Labin predstavlja neformalnu i dobrovoljnu skupinu koju čine tijela javne vlasti, gospodarski subjekti te civilno društvo. Mreža je osnovana s ciljem pokretanja intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i to osnaživanjem osoba s invaliditetom i poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom te jačanjem kapaciteta radno – zaštitnih jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Vizija koja okuplja članove ove neformalne mreže je društvo u kojem se uključivanjem u svijet rada vrednuju sposobnosti i ljudska prava osoba s invaliditetom.

U znak pristupanja Mreži svi članovi su prihvatili Povelju o sudjelovanju koja glasi:

“Mi, predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora želimo pokrenuti intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Želimo vrednovati sposobnosti svakog čovjeka i djelovati u smjeru ostvarivanja temeljnih ljudskih prava, posebice prava na rad. Time želimo ojačati ekonomsku neovisnost, socijalnu uključenost i opće zdravstveno stanje osoba s invaliditetom. Svjesni smo da je jedino akcijom svih dionika u lokalnoj zajednici moguće značajnije pristupiti uključivanju osoba s invaliditetom u svijet rada. Iz tih razloga prihvaćamo pokretanje Mreže za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom te ćemo u radu ove neformalne mreže aktivno sudjelovati svojim znanjem i resursima.”

Priprema za početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje na području Labina bila je dvodnevna edukativna radionica.

Također, proveli smo i javnu kampanju koja je bila namijenjena poslodavcima radi informiranja i motiviranja za radno uključivanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama, kao i razvoj javne svijesti o društvenom uključivanju putem radnog uključivanja osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama.

2010.-2011. – Projekt IN.promo / Potpora EU…

Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama te drugih osoba s invaliditetom na području Grada Labina i okolice započeo je 2010. godine provedbom projekta IN.promo. Projekt je proveden u partnerstvu s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Obrtničkom komorom Istarske županije te Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (danas Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre). Projekt je financirala Europska unija u okviru Instrumenta predpristupne pomoći – IPA te Istarska županija.

Projekt je započeo 4. prosinca 2010. godine kada je ujedno započelo i njegovo jednogodišnje sufinanciranje od strane Europske Unije putem programa predpristupne pomoći za Hrvatsku IPA – komponenta IV – Razvoj ljudski potencijala. U okviru objavljenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava (Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada) za projekt je osigurano 77.000€. Preostala potrebna sredstva osigurali su Centar za inkluziju i podršku u zajednici kao nositelj projekta te projektni partneri: Istarska županija, Grad Labin, Obrtnička komora Istarske županije te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije.

Specifični ciljevi projekta bili su povećati kompetencije 30 dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama za uključivanje na otvoreno tržište rada te promovirati i poticati zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Projekt se sastojao od više skupina aktivnosti.

Trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na tržište rada – kojim je obuhvaćeno 30-tak osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama koje su dugotrajno nezaposlene ili neaktivne. Ciljevi ovoga treninga bili su motivirati polaznike za aktivno traženje posla te unaprijediti znanja iz područja socijalizacije, radne kulture, poslovne kulture i samoaktivnosti u traženju posla, a provedena su dva treninga.

Radni centar i mobilni tim za radno uključivanje – organizirana je dnevna radno-proizvodna jedinica radi stjecanje radnog iskustva te prilagodbe korisnika zahtjevima i uvjetima rada na otvorenom tržištu rada. Radni centar uključivao je u program dugotrajno neaktivne i nezaposlene osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama, pružajući usluge psihološke podrške i radnih aktivnosti. S druge strane, zadatak mobilnog tima bio je osobno predstaviti mogućnosti radnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama zainteresiranim poslodavcima, pronalazak radnih mjesta na otvorenom tržištu rada, pripreme za radno uključivanje te praćenje korisnika na konkretnom radnom mjestu.

Trening za stjecanje znanja i vještina potrebnih za zainteresirane poslodavce – održana su četiri treninga s ciljem povećanja zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim teškoćama usvajanjem novih znanja i vještina za obavljanje specifičnih radnih zadataka kod zainteresiranih poslodavaca.

2011.-2015. – Radna jedinica sa statusom zaštitne radionice za zapošljavanje osoba s invaliditetom…

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom omogućava da  domaći i strani poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sukladno navedenom zakonu Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom ostvaruje status zaštitne radionice ako zapošljava najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj radnika u radnoj jedinici, a najmanje šest osoba s invaliditetom, te ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.

Na svečanosti 21. travnja 2011. uz nazočnost predstavnika Grada Labina,  Centra za socijalnu skrb Labin te roditelja, sklopljeni su prvi ugovori o radu s četiri radnice čime je započela s radom prva Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji. Tijekom vremena zaposlene su još dvije osobe s invaliditetom čime je radna jedinica stekla status Zaštitne radionice. Do kraja 2015, godine, do kada je djelovala ova radna jedinica, na poslovima šivanja, krojenja, oslikavanja predmeta od tekstila, te drugim poslovima izrade ukrasnih i uporabnih predmeta bilo je zaposleno desetak osoba s invaliditetom.

Sve zaposlene osobe s invaliditetom, prije nego što su počele raditi u radnoj jedinici, više su godina bezuspješno tražile posao, prijavljujući se na Zavod za zapošljavanje i nadajući se zapošljavanju. Stoga, mnogo su puta izrazle svoje zadovoljstvo što mogu raditi i to u uvjetima gdje im se pristupa s puno pažnje i razumijevanja. Voditeljica Radne jedinice i treninga šivanja svo vrijeme je Marinela Benažić iz Labina.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom svojim poticajima i drugim potporama podržava rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom u našoj radnoj jedinici. Treba istaknuti da svoju podršku pružaju i brojne pravne i fizičke osobe svojim narudžbama i kupovinom proizvoda Radne jedinice.

Radna jedinica započela je svoj rad 2011. godine u prostoriji od svega 16 kvadratnih metara na drugom katu bivšeg učeničkog doma u Labinu. Tijekom prve godine rada Radna jedinica se preselila kat niže gdje je uredila tri prostorije za potrebe rada. Trošak te prve faze uređenja prostora iznosio je 32.693,28 kn bez PDV-a, a opremanja dodatnih 54.257,70 kuna bez PDV-a. U uređenju prostora sudjelovali su i korisnici iz Pule u okviru treninga za stjecanje praktičnih znanja i vještina, a na poslovima ličenja prostora. Potrebna sredstva za ovu namjenu osigurana su iz proračuna projekta IN.promo koji se sufinancira iz sredstava Instrumenta za pred-pristupnu pomoć (IPA) – Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (komponenta 4).

Druga faza adaptacije i opremanja prostora Radne jedinice izvršena je tijekom 2012. godine, a iznosila je 119.381,00 kuna s PDV-om. Sredstva su osigurana od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

2012. – ZADAR
Na međunarodnom stručnom skupu predstavili smo model dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom

10.-11.05.2012. – Na 8. međunarodnom stručnom skupu „Zahtjevi i potrebe tržišta rada kao izazov za osobe s invaliditetom“ koji se održao u Zadru, u organizaciji udruge Osvit i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, predstavili smo vlastiti projekt na području poticanja intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Prvi dan Skupa izlagali su predstavnici Zavoda za zapošljavanje te mirovinskog osiguranja iz Austrije i Hrvatske, zatim Nataša Novaković iz Hrvatske udruge poslodavaca, Ljubica Kangrga iz Hrvatske obrtničke komore te Martin Gleitsmann, ravnatelj Ureda za socijalnu politiku u Gospodarskoj komori Austrije. Teme njihovih predavanja bile su „Srednjoročne i dugoročne potrebe tržišta rada glede obrazovanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada“.

Skup je nastavljen predavanjima Ernestine Strobl iz BBRZ-a (tema; Prikaz rada Odjela za uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada), Kathrin Staab, rehabilitacija Gpe iz Manza, i Axel Brauna, poslodavca iz Mainza, koji su govorili o dva slučaja iz njihove prakse. Treći predavač je bila Višnja Majsec Sobota iz URIHO-a s temom „Iskustva Virtualne radionice i Radnog centra u radu s poslodavcima“. Prvi dan završen je interaktivnom radionicom na temu „Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada“ koju je vodio Konrad Mager iz BBRZ-a, Linz.

Drugi dan Skupa nastavljen je izlaganjima Jasenke Sučec, s temom „Samozapošljavanje osoba s invaliditetom“, Davora Buljata s predavanjima o „Prikazu rada farme puževa“, Marka Perkova iz Pule s „Primjerom dobre prakse uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“, Zlatka Božića iz Čakovca s temom „Socijalno poduzetništvo“ i na kraju Ivane Lulić iz Rijeke s temom „Model funkcioniranja regionalnog Centra za rehabilitaciju“..

2013. – ZAGREB
Udruga gradova dodijelila Labinu 1. mjesto u RH u području suradnje s građanima i civilnim društvom

09.04.20213. – Udruga gradova dodijelila je priznanja za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u hotelu Westin u Zagrebu. 27 hrvatskih gradova predložilo je 71 primjer svoje najbolje prakse za priznanje INpuls, a priznanja su dodijeljena u pet kategorija natjecanja: Zaštita okoliša i prostorno uređenje, Energetska učinkovitost, Predškolski odgoj, Poticanje gospodarskog razvoja te Suradnja s građanima i civilnim sektorom.

Grad Labin dobio je priznanje za najbolju praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom za projekt Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Priznanje je u ime Grada preuzeo gradonačelnik Tulio Demetlika. Priznanje je uručio g. Dinko Pirak, predsjednik Nadzornog odbora Udruge gradova i koordinator ocjenjivačkih odbora.U finalu s Gradom Labinom bili su projekti Grada Rijeke “Web portal: penzici.rijeka.hr” i Grada Zaboka “Logopedski kabinet, a završna konferencija programa INpuls i dodjela nagrada održana je jučer u Zagrebu.

“Razvijenost jedne lokalne zajednice velikim se dijelom mjeri osjetljivošću prema osobama s invaliditetom. Cilj Grada Labina kao lokalne zajednice koja brine za svoje građane je stvoriti uvjete da život osoba s invaliditetom bude što kvalitetniji i ugodniji, da budu ravnopravni sa svim ostalim građanima i integrirani u društveni život zajednice u kojoj žive”, rekao je gradonačelnik Tulio Demetlika. Naglasio je da je u kategoriji suradnja s građanima i civilnim društvom bio kandidiran ukupno 31 projekt te je osvojeno prvo mjesto još jedna potvrda da Grad Labin kao lokalna zajednica brine za osobe s invaliditetom i intenzivno radi na poboljšanju kvalitete njihova života.

2014. – MOTOVUN
Predstavili smo se na 21. Motovunskoj ljetnoj školi unapređenja zdravlja

09.06.2014. – U sklopu 21. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja i  u organizaciji Istarske županije u Motovunu je 9. lipnja 2014. godine održan Međunarodni skup „NETWORKING – načini suradnje na pružanju usluga i međunarodna razmjena iskustava“. U okviru programa skupa predstavljen je i projekt IN.promo.

Skup je organiziran u sklopu projekta LOVE YOUR HEART, a bio je namijenjen pružateljima usluga (zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja i ostalih) za djecu, mlade, osobe s invaliditetom, starije osobe i/ili teško oboljele osobe; jedinicama lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i poslodavcima. Skup u otvorili pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Sonja Grozić-Živolić i predstavnik Scuole centrale formazione Giovanni Zonin. Preko 40 stručnjaka iz Hrvatske i Italije sudjelovalo je na skupu. Prezentirani su različiti modeli dobre prakse iz obiju zemalja i dogovorena je daljnja međusobna suradnja na razvoju različitih socio-zdravstvenih usluga kao i mogućnost zajedničkih prijava na EU natječaje.

2017. – 2019.

Realiziran projekt inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom kojeg je sufinancirao Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnje osoba s invaliditetom

Ugovorom sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je sklopljen 08.05.2017. predviđeno je očistiti, urediti i proširiti prostor za rad zaposlenih osoba s invaliditetom u Labinu, Istarska 1 – zgrada “RIŠ-a”, a što je vodilo unapređenje uvjeta rada zaposlenih radika, širenju poslovne djelatnosti te novim otvaranju novih radnih mjesta za osobe s invaliditom u lokalnoj zajednici zajednici.

2019. i nadalje

Započeli pružati uslugu osobne asistencije osobama s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima na području Istre

Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre provodi projekt „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri”. Usluga se počela pružati od 06.06.2019., a specifični cilj je uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života. Više o projektu saznajte na društvenoj mreži – stranici usluge osobne asistencije u Istri: https://www.facebook.com/uoiti.oa

2022. i nadalje
Centar za društveno poduzetništvo d.o.o. Labin

Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO obavještava sve postojeće i buduće klijente da se od 2022. godine poslovanje vezano uz tekstilne usluge i druge gospodarske djelatnosti udruge prenijelo na tvrtku u 100% vlasništvu udruge – Centar za društveno poduzetništvo d.o.o. – te da se i ispunjenje zamjenske kvote može nadalje ugovoriti s navedenim trgovačkim društvom.

Centar za društveno poduzetništvo d.o.o. na dan 30/06/2023 zapošljava 21 radnika od čega 19 su osobe s invaliditetom. Više

Na vrh
Skip to content