2010.-2011. – Projekt IN.promo / Potpora EU

Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama te drugih osoba s invaliditetom na području Grada Labina i okolice započeo je 2010. godine provedbom projekta IN.promo. Projekt je proveden u partnerstvu s Istarskom županijom, Gradom Labinom, Obrtničkom komorom Istarske županije te Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (danas Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre). Projekt je financirala Europska unija u okviru Instrumenta predpristupne pomoći – IPA te Istarska županija.

Projekt je započeo 4. prosinca 2010. godine kada je ujedno započelo i njegovo jednogodišnje sufinanciranje od strane Europske Unije putem programa predpristupne pomoći za Hrvatsku IPA – komponenta IV – Razvoj ljudski potencijala. U okviru objavljenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava (Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada) za projekt je osigurano 77.000€. Preostala potrebna sredstva osigurali su Centar za inkluziju i podršku u zajednici kao nositelj projekta te projektni partneri: Istarska županija, Grad Labin, Obrtnička komora Istarske županije te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije.

Specifični ciljevi projekta bili su
– povećati kompetencije 30 dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama za uključivanje na otvoreno tržište rada te
– promovirati i poticati zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama na otvorenom tržištu rada.

Projekt se sastojao od 5 skupina aktivnosti.

1. Trening za osobno osnaživanje i motiviranje za aktivno uključivanje na tržište rada

Treningom je obuhvaćeno 30-tak osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama koje su dugotrajno nezaposlene ili neaktivne. Ciljevi ovoga treninga bili su motivirati polaznike za aktivno traženje posla te unaprijediti znanja iz područja socijalizacije, radne kulture, poslovne kulture i samoaktivnosti u traženju posla. Provedba su dva treninga.

2. Radni centar i mobilni tim za radno uključivanje

Radni centar organiziran je bio kao dnevna radno-proizvodna jedinica formirana radi stjecanje radnog iskustva te prilagođavanja korisnika zahtjevima i uvjetima rada na otvorenom tržištu rada. Radni centar uključivao je u program dugotrajno neaktivne i nezaposlene osobe s intelektualnim i višestrukim teškoćama. Program radnog centra obuhvaćao je i usluge psihološke podrške i usluge radnih aktivnosti. S druge strane, zadatak mobilnog tima bio je osobno predstaviti mogućnosti radnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama zainteresiranim poslodavcima, pronalazak radnih mjesta na otvorenom tržištu rada, pripreme za radno uključivanje te praćenje korisnika na radnom mjestu.

3. Trening za stjecanje znanja i vještina potrebnih za zainteresirane poslodavce

Ciljevi ovoga treninga bili su povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih i neaktivnih osoba s intelektualnim teškoćama putem usvajanja novih znanja i vještina za obavljanje specifičnih radnih zadataka kod zainteresiranih poslodavaca. Održana su četiri treninga.

4. Javna kampanja “Zapošljavanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama – važnost, mogućnosti i podrška”

Organizirana javna kampanja prvenstveno je bila namijenjena poslodavcima, a provodila se sa ciljem njihovog informiranja i motiviranja za radno uključivanje osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama. Drugi cilj javne kampanje bio je razvoj javne svijesti o društvenom uključivanju putem radnog uključivanja osoba s intelektualnim i višestrukim teškoćama.

5. Pokretanje i početak rada lokalne mreže podrške za zapošljavanje

Projektom je ostvareno pokretanje lokalne mreže na području Labina koja kroz svoje aktivnosti nastavlja razvijati programe radnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada. Kao priprema za provedbu ove aktivnosti održana je i dvodnevna edukativna radionica.

Sredstva za realizaciju projekta iznose 96.123,50€ od čega je Europska unija osigurala 77.000,00€ kroz program dodjele bespovratnih sredstava – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada – IPA – IV. komponenta.

O Europskoj Uniji

Europsku Uniju čini 27 država članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode.

Europska Unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.
Europska Komisija izvršno je tijelo Europske Unije.

Za više informacija o Europskoj Uniji posjetiti internetske adrese:
www.europa.eu
www.delhrv.ec.europa.eu