2011.-2015. – Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom omogućava da  domaći i strani poslodavac može osnovati posebnu radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sukladno navedenom zakonu Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom ostvaruje status zaštitne radionice ako zapošljava najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj radnika u radnoj jedinici, a najmanje šest osoba s invaliditetom, te ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obračunska jedinica.

Na svečanosti 21. tavnja 2011. uz nazočnost predstavnika Grada Labina,  Centra za socijalnu skrb Labin te roditelja, sklopljeni su prvi ugovori o radu s četiri radnice čime je započela s radom prva Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji. Tijekom vremena zaposlene su još dvije osobe s invaliditetom čime je radna jedinica stekla status Zaštitne radionice. Do kraja 2015, godine, do kada je djelovala ova radna jedinica, na poslovima šivanja, krojenja, oslikavanja predmeta od tekstila, te drugim poslovima izrade ukrasnih i uporabnih predmeta bilo je zaposleno desetak osoba s invaliditetom.

Sve zaposlene osobe s invaliditetom, prije nego što su počele raditi u radnoj jedinici, više su godina bezuspješno tražile posao, prijavljujući se na Zavod za zapošljavanje i nadajući se zapošljavanju. Stoga, mnogo su puta izrazle svoje zadovoljstvo što mogu raditi i to u uvjetima gdje im se pristupa s puno pažnje i razumijevanja.

Voditeljica Radne jedinice i treninga šivanja svo vrijeme je Marinela Benažić iz Labina.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom svojim poticajima i drugim potporama podržava rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom u našoj radnoj jedinici. Treba istaknuti da svoju podršku pružaju i brojne pravne i fizičke osobe svojim narudžbama i kupovinom proizvoda Radne jedinice.

Radna jedinica započela je svoj rad 2011. godine u prostoriji od svega 16 kvadratnih metara na drugom katu bivšeg učeničkog doma u Labinu. Tijekom prve godine rada Radna jedinica se preselila kat niže gdje je uredila tri prostorije za potrebe rada. Trošak te prve faze uređenja prostora iznosio je 32.693,28 kn bez PDV-a, a opremanja dodatnih 54.257,70 kuna bez PDV-a. U uređenju prostora sudjelovali su i korisnici iz Pule u okviru treninga za stjecanje praktičnih znanja i vještina, a na poslovima ličenja prostora. Potrebna sredstva za ovu namjenu osigurana su iz proračuna projekta IN.promo koji se sufinancira iz sredstava Instrumenta za pred-pristupnu pomoć (IPA) – Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (komponenta 4).

Druga faza adaptacije i opremanja prostora Radne jedinice izvršena je tijekom 2012. godine, a iznosila je 119.381,00 kuna s PDV-om. Sredstva su osigurana zahvaljujući potpori Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te donacija HEP-Plomin i Rockwool-Adriatic. U drugoj fazi uređen je i opremljen cijeli prvi kat, čime su stvorerni kvalitetni uvijeti za rad i zapošljavanje.