Projekti

2023. – 2024. / Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri III

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopilo je sa Centrom za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava kojim je osiguran nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Navedenim ugovorom financira se projekt Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri III čija je ukupna vrijednost 131.158,38 eura. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2023. godine do najkasnije 30. travnja 2024. godine.

Od 2020. godine aktivna je stranica na društvenoj mreži o usluzi osobne asistencije za ovu korisničku skupinu na području Istre: www.facebook.com/uoiti.oa.

Zadnje novosti o usluzi osobne asistencije:


2021. – 2023. / Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjemu Istri II

Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre provodio je projekt “Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjemu Istri II” u razdoblju od 24.05.2021. do 24.01.2023.

Specifični cilj projekta uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za 16 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Proračun projekta i bespovratna sredstava iznose 1.920.905,04 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Kontakt podaci: UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1, Ozren Catela, 095 242 55 56  ured@uoiti.hr

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

U projekt je do bilo uključeno 17 korisnika, osoba s invaliditetom s područja Istre. Provedbom ovoga projekta omogućen je nastavak pružanja usluge osobne asistencije postojećim korisnicima usluge za razdoblje od 20 mjeseci.

Od 2020. godine aktivna je stranica na društvenoj mreži o usluzi osobne asistencije za ovu korisničku skupinu na području Istre: www.facebook.com/uoiti.oa.


2019. – 2021. / Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjemu Istri

Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO u partnerstvu s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Istre provodio je projekt “Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjemu Istri” u razdoblju od 06.06.2019. do 06.12.2021.

Specifični cilj projekta bio je uspostaviti i pružati uslugu osobne asistencije za 14 osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjima, na području Istarske županije, radi unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 2.124.587,39 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kontakt podaci: UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1, Ozren Catela, 095 242 55 56  ured@uoiti.hr

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

U projekt je bilo uključeno 18 osoba s invaliditetom i to 8 muškaraca i 10 žena, a 28.01.2022. odobreno je i završno izvješće ovoga projekta. Do kraja njegove provedbe utrošeno je i odobreno ukupno 1.885.806,65 kn.

Provedbom ovog projekta Centar INPROMO je stekao znanja i vještine čime su ojačani njegovi financijski i provedbeni kapaciteti, kao i kapaciteti partnera, a kako bi i u narednom razdoblju mogli uspješno provoditi ovakve projekte u okviru ESF-a za osobe s najtežom vrstom i stupnjem intelektualnog i/ili mentalnog oštećenja na projektnom području.

Od 2020. godine aktivna je stranica na društvenoj mreži o usluzi osobne asistencije za ovu korisničku skupinu na području Istre: www.facebook.com/uoiti.oa.


2017. – 2019. / Projekt inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Centar INPROMO tijekom 2016. i 2017. godine djelovalo je na 1. katu zgrade RIŠ-a u Labinu, Istarska 1. Budući da smo u navedenom prostoru duži niz godina te kako je postojala opasnost po naše zaposlene radnike od dotrajalosti ostalih prostora u spomenutoj zgradi (vodne instalacije, električarske instalacije, vanjska stolarija i dr.) kao i obzirom da prostor na 1. katu nije bio prilagođen za potrebe kretanja osoba smanjene pokretljivosti i koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, a u dogovoru s lokalnim dionicima, Centar INPROMO javio se na javni natječaj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u prosincu 2016. te joj je u svibnju 2017. godini odobren projekt za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom u vrijednosti 1.500.000,00 kn.

Također, prethodno je raspisan javni natječaj Grada Labina za davanje poslovnog prostora površine 743,72 m2 u Labinu, Istarska 1 udrugama, a namjena poslovnog prostora definirana je natječajem i odnosila se na poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na navedeni natječaj javilo se Centar INPROMO u partnerstvu s Centrom za inkluziju i podršku u zajednici te je u svibnju 2017. i potpisan ugovor između Centra INPROMO i Grada Labina o korištenju poslovnog prostora.

Svo vrijeme prostor se koristio u svrhu za koju je i dobiven, poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, i to kroz proizvodni i uslužni program tekstilnog pogona. U razdoblju od početka djelovanja Centra INPROMO povećavao se je i broj zaposlenih osoba s invaliditetom: u 2016. godini 5 radnika, u 2017. godini 6 radnika, u 2018. godini 10 radnika te u 2019. godini 11 radnika. Obzirom na probleme tekstilne industrije na području Republike Hrvatske Centar INPROMO odlučio se na proširenje gospodarske djelatnosti, a kako bi omogućio održivost postojećeg broja zaposlenih radnika i zaposlenih radnika s invaliditetom u zaštitnim uvjetima kao i povećanje njegovog broja, obzirom na potrebe u lokalnoj zajednici.

Obzirom na stanje prostora u kojem smo djelovali te odobrenom projektu, prihvatili smo se uređenja prostora RIŠ-a sredstvima ostvarenim od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i vlastitim sredstvima. Prvo je trebalo izraditi novi glavni projekt uređenja zgrade budući da su se u međuvremenu izmijenili propisi vezano uz pružanje ugostiteljske-smještajne djelatnosti kao i cijene radova na tržištu, te je iz tog razloga Centar INPROMO u dva navrata tražio produženje rokova za izvedbu projekta te je to uređeno aneksima ugovora sa donatorom kojim je rok za izvedbu radova pomaknut sa 12 mjeseci na 22 mjeseca, a dio sredstava za kupnju opreme u vrijednosti gotovo 500.000,00 kn prenamjenjen u troškove izgradnje i širenja poslovnog prostora te je ukupan odobreni iznos za troškove uređenja prostora 1.480.800,00 kn, a odobreni iznos za podmirivanje troškova procjene radne učinkovitosti za zaposlene osobe s invaliditetom 19.200,00 kn. Radovi su započeli krajem 2018. godine te je završeno prizemlje u kojem se nalazi i djeluje tekstilni pogon i koje je u potpunosti prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti, kao i 1. kat i 2. kat. Obzirom da u zgradu nije ozbiljno ulagano dugi niz godina bilo je potrebno obaviti i dodatne radove, a obzirom da se je u prostorima nalazila i arhiva Centra za socijalnu skrb Labin, a koja se nije mogla premjestiti na drugu lokaciju, isto je dodatno usporilo izvođenje radova.

Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.740.645,58 kn od čega su 1.500.000,00 kuna sredstva navedenog Zavoda te 177.761,09 kn vlastita sredstva Centra INPROMO.

Nastavak aktivnosti…

Sukladno dogovoru s pokretanja projekta očekujemo da će Grad Labin u skorašnje vrijeme osigurati projekt/sredstva za energetsku obnovu zgrade (krov, pročelje), uređenje okoliša, a novi element koji je neophodan za ispunjenje tehničkih uvjeta za ugostiteljsku-smještajnu djelatnost su vanjske evakuacijske stepenice koje iznose oko 300.000,00 kn. Centar INPROMO planira u narednom razdoblju osigurati sredstva kako bi se realizirao završetak radova na 3. katu zgrade te sredstva za opremanje 1. 2. i 3. kata. 2. i 3. kat bio bi namijenjen za usluge smještaja i to po katu najviše može primiti u 6 soba po 4 kreveta. 1. kat bi se koristio za zajedničke potrebe i usluge koje pruža Centar INPROMO te administraciju, dok bi prizemlje i dalje ostalo namjenjeno tekstilnom pogonu.

Izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade „RIŠ-a“ u cijelosti financira Grad Labin, a imajući u vidu da se u ovoj zgradi nalazi sjedište Policijske postaje Labin Ministarstvo unutarnjih poslova RH bit će nositelj realizacije projekta i prijavitelj na poziv u sklopu programa „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ što se većim dijelom financira bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Na vrh
Skip to content