Izvješće za 2020. godinu

Udruga je u 2020. godini provodila projekt Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada koji financijski podržavaju Grad Labin i Istarska županija. Dio sredstava za nadoknadu troškova radne učinkovitosti zaposlenih osoba s invaliditetom podmiruje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Glavni cilj projekta je razvijati održivi model zapošljavanja i radnih aktivnosti za osobe s invaliditetom u Labinu za do 10 osoba.

Osnovne skupine aktivnosti projekta su:
– Radne aktivnosti i zapošljavanje osoba s invaliditetom te
– Promocija zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prihodi udruge od donacija manji su u tekućoj godini u odnosu na prethodnu obzirom da je završila provedba projekta inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koji je bio odobren od Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 1.500.000 kn od čega je veći dio sredstava utrošen tijekom 2018. godine, a preostali dio tijekom 2019. godine, dok u 2020. godini nije bilo prihoda po navedenoj osnovi.  Također, prihodi od prodaje proizvoda i usluga (šivaona) znatno su manji u odnosu na prethodnu godinu (38%) što je posljedica aktualne situacije uz ograničenja i zatvaranja te s tim povezanim smanjenjem opće gospodarske aktivnosti. Uslijed navedene situacije Grad Labin odobrio je tijekom 2020. godine umanjenje naknade za korištenje poslovnog prostora, a dio tereta podnijeli su i radnici koji su nažalost (uslijed prestanka narudžbi) postali ponovno nezaposleni. S krajem godine ponovno smo počeli primati narudžbe te zapošljavati naše radnike s invaliditetom čime je, nadamo se, završila ova neželjena priča oko zatvaranja i ograničenja.

Korisnici projekta su nezaposlene osoba invaliditetom oba spola u dobi nakon završenog školovanja te zaposlene osobe s invaliditetom u Centru kojima je vještačenjem utvrđeno da su zapošljivi u zaštitnim uvjetima.

Drugi projekt Centra koji se je započeo provoditi 07.06.2019. i provodio se tijekom cijele 2020. godine je ESF projekt „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri” u trajanju od 30 mjeseci i ukupnim proračunom i iznosom bespovratnih sredstava od 2.124.587,39 kuna, utrošena sredstva projekta za zapošljavanje osobnih asistenata za 16 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u 2020. godini razmjerno su priznata u prihode od donacija u 2020. godini, a preostala sredstva priznati će se sukladno njihovom utrošku i odobrenim izvještajima u 2021. godini. Također, rashodi od donacija odnose se na prijenos sredstava projektnom partneru za isplatu plaća osobnih asistenata po ovome projektu koji su zaposleni kod projektnog partnera.

Proračun Centra za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO u 2020.  godini:

Na vrh
Skip to content