Izvješće za 2022. godinu

Udruga je u 2022. godini provodila projekt Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada koji financijski podržavaju Grad Labin i Istarska županija.

Glavni cilj projekta je razvijati održivi model zapošljavanja i radnih aktivnosti za osobe s invaliditetom u Labinu.

Osnovne skupine aktivnosti projekta su:
– Radne aktivnosti i zapošljavanje osoba s invaliditetom te
– Promocija zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prihodi udruge u tekućoj godini odnosili su se na prihode od prodaje roba i pruženih usluga u iznosu od 10.309 kn obzirom da je glavnina gospodarskog poslovanja prenesena na tvrtku u vlasništvu udruge (Centar za društveno poduzetništvo d.o.o. Labin).

Prihodi po posebnim propisima odnose na subvencije plaća zaposlene osobe s invaliditetom koja su ostvarena od Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu.

Prihodi od donacija u 2022. godini odnose se na projekt ugovoren u okviru Europskog socijalnog fonda, a vezan je uz pružanje usluge osobne asistencije osobama s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri (Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri II) koji je ugovoren za razdoblje od 24.05.2021. do 24.01.2023. te prethodno spomenuti projekt Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada koji financijski podržavaju Grad Labin i Istarska županija.

Rashodi za radnike odnose se troškove zaposlene radnike i zaposlene osobe s invaliditetom, materijalni rashodi odnose se na troškove nabavke materijala i pružanja usluga te općenito poslovanja udruge, a rashodi za donacije odnose se na prijenos sredstava projektnom partneru za troškove rada osobnih asistenata zaposlenih kod partnera na projektu.

Rashodi poslovanja manji su od ostvarenih prihoda za 72.001 kn, odnosno ostvaren je gubitak poslovanja koji je manji u odnosu na prethodnu godinu (1/3) što daje naznaku da bi u tekućoj godini udruga mogla ponovno poslovati bez gubitka.

Na vrh
Skip to content