Izvješće za 2023. godinu

Udruga je u 2023. godini provodila projekt Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada koji financijski podržavaju Grad Labin i Istarska županija.

Glavni cilj projekta je razvijati održivi model zapošljavanja i radnih aktivnosti za osobe s invaliditetom u Labinu.

Osnovne skupine aktivnosti projekta su:
– Radne aktivnosti i zapošljavanje osoba s invaliditetom te
– Promocija zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prihodi udruge u tekućoj godini iznosili su 105.825,41 €.

Prihodi po posebnim propisima odnose na subvencije plaća zaposlene osobe s invaliditetom koja su ostvarena od Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu.

Prihodi od donacija u 2023. godini iznosili su 101.464,67 € i odnose se na završni mjesec provedbe projekta ugovorenog u okviru Europskog socijalnog fonda, a vezan je uz pružanje usluge osobne asistencije osobama s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri (Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim oštećenjem u Istri II) koji je ugovoren za razdoblje od 24.05.2021. do 24.01.2023. te sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske kroz izravnu dodjelu sredstava udrugama radi nastavka pružanja usluge osobne asistencije do stupanja i primjene u praksi Zakona o osobnoj asistenciji, kao i sredstva prethodno spomenutog projekta Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada koji financijski podržavaju Grad Labin i Istarska županija.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznosili su 102.657,61 €.

Rashodi za radnike odnose se troškove zaposlene radnike i zaposlene osobe s invaliditetom, materijalni rashodi odnose se na troškove nabavke materijala i pružanja usluga te općenito poslovanja udruge, a rashodi za donacije odnose se na prijenos sredstava projektnom partneru za troškove rada osobnih asistenata zaposlenih kod partnera na projektu.

Na vrh
Skip to content