Centar INPROMO

CENTAR INPROMO
52 220 LABIN, ISTARSKA 1

telefon: 095 242 55 59 
e-mail: ured@centar-inpromo.hr
IBAN: HR02 2485 003 1100 296 763
(Croatia banka d.d.)
OIB: 33247311936

Radi daljnjeg poticanja intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u lokalnoj zajednici Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO (skraćeni naziv je Udruga INPROMO) osnovana je 24.08.2015. Za predsjednicu udruge izabrana je Marinela Banažić.

Na skupštini održanoj 06.09.2019. udruga je promijenila naziv u Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO (skraćeni naziv je Centar INPROMO) te od 29.01.2020. nadalje djeluje pod tim nazivom.

Ciljevi Udruge su:

 • poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • razvoj i pružanje inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom
 • promicanje empatije i jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom
 • razvoj inovativnih modela razvoja zajednice te
 • poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • promicanje i razvoj volonterstva
 • materijalna i ljudska podrška inicijativama za razvoj lokalne zajednice.
 • poticanje suradnje među dionicima u lokalnoj zajednici i njihovo povezivanje
 • izrada i distribucija pisanih i digitalnih periodičkih i povremenih publikacija
 • pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata
 • organiziranje seminara, radionica i drugih oblika javnog i stručnog podučavanja
 • ostale djelatnosti socijalnih usluga – razvoj inkluzivnih socijalnih usluga
 • socijalne usluge: osobna asistencija, boravak, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti,
 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • razvoj lokalne zajednice
 • razvoj civilnoga društva
 • promicanje društvene solidarnosti

U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruga će sukladno posebnim propisima obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • izrada i prodaja ručnih radova za uporabne i ukrasne svrhe, suvenira, promotivnog materijala i darova
 • izrada i prodaja tekstila, tekstilnih predmeta, odjeće i radno-zaštitne odjeće
 • izrada i distribucija pisanog i drugog promotivnog materijala
 • izrada i distribucija pisanih i digitalnih periodičkih i povremenih publikacija
 • organiziranje kongresa, festivala, seminara, radionica i drugih oblika manifestacija