2017. – ZOSI projekt inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruga INPROMO tijekom 2016. i 2017. godine djelovala je na 1. katu zgrade RIŠ-a u Labinu, Istarska 1. Budući da smo u navedenom prostoru duži niz godina te kako je postojala opasnost po naše zaposlene radnike od dotrajalosti ostalih prostora u spomenutoj zgradi (vodne instalacije, električarske instalacije, vanjska stolarija i dr.) kao i obzirom da prostor na 1. katu nije bio prilagođen za potrebe kretanja osoba smanjene pokretljivosti i koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica, a u dogovoru s lokalnim dionicima, Udruga INPROMO javila se na javni natječaj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u prosincu 2016. te joj je u svibnju 2017. godini odobren projekt za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom u vrijednosti 1.500.000,00 kn. Također, prethodno je raspisan javni natječaj Grada Labina za davanje poslovnog prostora površine 743,72 m2 u Labinu, Istarska 1 udrugama, a namjena poslovnog prostora definirana je natječajem i odnosila se na poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na navedeni natječaj javila se Udruga INPROMO u partnerstvu s Centrom za inkluziju i podršku u zajednici te je u svibnju 2017. i potpisan ugovor između Udruge INPROMO i Grada Labina o korištenju poslovnog prostora.

Svo vrijeme prostor se koristio u svrhu za koju je i dobiven, poticanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, i to kroz proizvodni i uslužni program tekstilnog pogona. U razdoblju od početka djelovanja Udruge INPROMO bilo je najviše zaposlenih osoba s invaliditetom kako slijedi: u 2016. godini 5 radnika, u 2017. godini 6 radnika, u 2018. godini 10 radnika te u 2019. godini 11 radnika. Obzirom na probleme tekstilne industrije na području Republike Hrvatske Udruga INPROMO odlučila se na proširenje gospodarske djelatnosti, ugostiteljskom-smještajnom djelatnošću, kojom bi omogućila održivost postojećeg broja zaposlenih radnika i zaposlenih radnika s invaliditetom u zaštitnim uvjetima kao i povećanje njegovoga broja, a obzirom na potrebe u lokalnoj zajednici. Sukladno svemu navedenom, prihvatili smo se uređenja prostora RIŠ-a sredstvima ostvarenim od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i vlastitim sredstvima. Prvo je trebalo izraditi novi glavni projekt uređenja zgrade budući da su se u međuvremenu izmijenili propisi vezano uz pružanje ugostiteljske-smještajne djelatnosti kao i cijene radova na tržištu, te je iz tog razloga Udruga INPROMO u dva navrata tražila produženje rokova za izvedbu projekta i to je uređeno aneksima ugovora sa donatorom kojim je rok za izvedbu radova pomaknut sa 12 mjeseci na 22 mjeseca, a dio sredstava za kupnju opreme u vrijednosti gotovo 500.000,00 kn prenamijenjena u troškove izgradnje i širenja poslovnog prostora te je ukupan odobreni iznos za troškove uređenja prostora 1.480.800,00 kn, a odobreni iznos za podmirivanje troškova procjene radne učinkovitosti za zaposlene osobe s invaliditetom 19.200,00 kn. Radovi su započeli krajem 2018. godine i do sada je završeno prizemlje u kojem se nalazi i djeluje tekstilni pogon i koje je u potpunosti prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti, kao i 1. kat i 2. kat. Obzirom da u zgradu nije ozbiljno ulagano dugi niz godina bilo je potrebno obaviti i dodatne radove, a obzirom da se je u prostorima nalazila i arhiva Centra za socijalnu skrb Labin, a koja se nije mogla premjestiti na drugu lokaciju, isto je dodatno usporilo izvođenje radova.

Sukladno dogovoru s pokretanja projekta očekujemo da će Grad Labin u skorašnje vrijeme osigurati projekt/sredstva za energetsku obnovu zgrade (krov, pročelje), uređenje okoliša, a novi element koji je neophodan za ispunjenje tehničkih uvjeta za ugostiteljsku-smještajnu djelatnost su vanjske evakuacijske stepenice koje iznose oko 300.000,00 kn. Udruga planira u narednom razdoblju javiti se na natječaj kojim bi osigurala završetak radova na 3. katu zgrade te sredstva za opremanje 1. 2. i 3. kata. 2. i 3. kat bio bi namijenjen za usluge smještaja i to po katu najviše može primiti u 6 soba po 4 kreveta. 1. kat bi se koristio za zajedničke potrebe i usluge koje pruža udruga osoba s invaliditetom te administraciju, dok bi prizemlje i dalje ostalo namijenjeno tekstilnom pogonu.

U nastavku se nalazi fotogalerija prethodnog stanja i izvođenja radova te financijska rekapitulacija projekta do 31.07.2019. godine.

FINANCIJSKA REKAPITLACIJA PROJEKTA